จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ โดย : กศน.ตำบลบ้านแก้ง (ดูข่าวทั้งหมด)