ข้อมูลพื้นฐาน กศน.อำเภอนาแก

 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก

ที่อยู่ : เลขที่  ๒๘๕  หมู่๔ ตำบลนาแก  อำเภอนาแก

จังหวัด : นครพนม

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๔๒-๕๗๑-๐๖๗                          เบอร์โทรสาร : ๐๔๒-๕๗๑-๐๖๗

E-mail ติดต่อ  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม

 

 

ประวัติสถานศึกษา  

    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม  กระทรวงศึกษาธิการ  ดำเนินงานการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๓๐  ขณะนั้นใช้ชื่อว่าศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียน  มีหัวหน้าศูนย์เป็นหัวหน้าสถานศึกษา   อดีตใช้ส่วนหนึ่งของอาคารห้องสมุดประชาชนเป็นที่ตั้งสำนักงาน มีพื้นที่ ประมาณ ๑,๒๐๐  ตารางเมตร  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลนาแก  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเป็นอาคารปูนชั้นเดียว สร้างขึ้นประมาณ  

ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ซึ่งขณะนั้นอยู่ในความดูแลของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอนาแก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อำเภอ   นาแก  ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่อาคารประถมศึกษาหลังเดิม  โดยการประสานงานของนางพิชญ์สินี  ปาพรหม  ผู้อำนวยการสถานศึกษาในขณะนั้น  เพื่อสนองนโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ที่ให้แยกห้องสมุดและสถานศึกษา  ให้เป็นเอกเทศ 

ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   และในวันที่  ๑๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศรายชื่อสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม  สถานศึกษาใช้ชื่อ “ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก ” นับแต่นั้นมา

 

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา  

ที่อยู่ ๒๘๕  หมู่ ๔  ถนนมัธยมจันทร์  ตำบลนาแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม

คำขวัญอำเภอนาแก

          ทุ่งนากว้างใหญ่  แนวไพรภูพาน  เที่ยวดานสาวคอย  ล่องลอยน้ำก่ำ   ถ้ำพระเวสงามตา 

บูชาพระธาตุศรีคุณ

คำขวัญจังหวัดนครพนม

          พระธาตุพนมค่าล้ำ  วัฒนธรรมหลากหลาย  เรณูผู้ไท   เรือไฟโสภา    งามตาฝั่งโขง

 

 

 

 

 


เว็บภายนอก

เว็บไซต์ห้องสมุด