หัวข้อข่าว : จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์
เขียนข่าวโดย กศน.ตำบลหนองสังข์ (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-08-04 13:22:54 เข้าชม : 25,153 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก ได้มอบหมายให้ นางสาววีนัส คำมุงคุณ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร ออกนิเทศ นางชฎาภรณ์ วังทะพันธ์ ครูประจำตำบลหนองสังข์ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออนไลน์ ณ กศน.ตำบลหนองสังข์


.