หัวข้อข่าว : เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-09-02 18:49:45 เข้าชม : 25,150 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 16-18 สิงหาคม ๒๕๖๔ นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก ได้มอบหมาายให้ นางสาวเกษร สร้อยจิตร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”


.