หัวข้อข่าว : นิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรูปแบบออนไลน์ (Google Classroom)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-09-02 18:57:15 เข้าชม : 25,151 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ในวันที่ 9 และ 14 สิงหาคม 2564 นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก ได้มอบหมายให้ นางสาวเกษร สร้อยจิตร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นิเทศการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในรูปแบบออนไลน์ (Google Classroom) ในวันที่ 9 และ 14 สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วยการประชุมออนไลน์ ผ่านห้องเรียนออนไลน์ (Classroom meeting) ผู้เข้าร่วมนิเทศได้แก่ ครูตำบล กศน.พิมาน กศน.พุ่มแก กศน.นาเลียง กศน.นาแก กศน.พระซอง กศน.บ้านแก้ง กศน.ตำบลหนองสังข์ กศน.ตำบลคำพี้ กศน.ตำบลก้านเหลือง กศน.หนองบ่อ กศน.นาคู่ กศน.สีชมพู และครู ศรช.


.