หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด๑๙
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-09-09 14:06:06 เข้าชม : 25,151 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก ได้มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอนาแก จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด๑๙ ณ บ้านจำปา ตำบลก้านเหลือง


.