หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอนาแก ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-10-10 23:05:41 เข้าชม : 25,177 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผู้อำนวย กศน.อำเภอนาแก และบุคลากร กศน.อำเภอนาแก ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนนาแกพิทยาคม อ.นาแก จ.นครพนม


.