หัวข้อข่าว : รับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการที่อำเภอนาแก
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2021-10-21 17:10:52 เข้าชม : 25,178 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ผู้ว่าฯนครพนม มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการที่อำเภอนาแก วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอนาแก ได้มอบหมายให้ นางสาวเกษร สร้อยจิตร ครูผู้ช่วย รับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการที่อำเภอนาแก ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลผดุงราษฎร์กิจเจริญ อำเภอนาแก นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการและติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวง/กรม และจังหวัด แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของทุกตำบล และทุกหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอนาแก โดยมีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอนาแก เข้ารับฟังการประชุมฯอย่างพร้อมเพรียง


.