หัวข้อข่าว : เข้าร่วมอบรมออนไลน์กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-01-13 10:42:37 เข้าชม : 25,051 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 12-13 มกราคม 2565 นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก ได้มอบหมายให้ครู กศน. ตำบล ตำบลละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน 4 มิติ รุ่นที่ 5 โดยได้เข้าร่วมผ่านการอบรมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting


.