หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอนาแกร่วมเตรียมความพร้อมงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธาตุพนม (วันที่ 5 พฤษภาคม 2565)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-05-06 15:52:49 เข้าชม : 25,182 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 บุคลากร กศน.อำเภอนาแก ได้รับมอบหมายจาก นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก ร่วมเตรียมความพร้อมงานรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอธาตุพนม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยมีนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ รองเลขาธิการ กศน. มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” กศน.อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


.