หัวข้อข่าว : โครงการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ระยะที่ 2 ติดตามการพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-05-11 20:48:55 เข้าชม : 25,205 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 กศน.อำเภอนาแก จัดอบรม โครงการอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. หลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ระยะที่ 2 ติดตามการพัฒนาองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ มีผู้เข้าร่วมอบรมคือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก และ บุคลากร กศน.อำเภอนาแก โดยมี นางสาวเกษร สร้อยจิตร ครูผู้ช่วย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เข้าอบรม เป็นการบรรยายในหัวข้อ การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ผ่าน Google App For Education การใช้งานโปรแกรม Canva การใช้งาน Application Line และ Google Meet โดยหลังจากการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆขึ้นไป


.