หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลก้านเหลือง มอบหมายภารกิจ อาสาสมัคร กศน. ระดับตำบล ร่วมทำกิจกรรม 5ส พัฒนากศน. 20 มิถุนายน 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-06-21 17:04:54 เข้าชม : 25,022 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางสาวอังคณา ฉิมแสง ครู กศน.ตำบลก้านเหลือง ได้มอบหมายภารกิจ อาสาสมัคร กศน.ระดับตำบล ร่วมทำกิจกรรม 5ส พัฒนากศน. โดยได้ร่วมกันกับนักศึกษา กศน.ตำบลก้านเหลืองทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณโดยรอบ กศน.พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ


.