หัวข้อข่าว : กศน.ตำบลสีชมพู มอบหมายภารกิจ อาสาสมัคร กศน. ระดับตำบล ร่วมทำกิจกรรม 5ส พัฒนากศน. 21 มิถุนายน 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-06-21 17:07:14 เข้าชม : 25,023 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายธานินทร์ พิมพ์มีลาย ครู กศน.ตำบลสีชมพู ได้มอบหมายภารกิจ อาสาสมัคร กศน.ระดับตำบล ร่วมทำกิจกรรม 5ส พัฒนากศน. โดยได้ร่วมกันกับนักศึกษา กศน.ตำบลสีชมพู ทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณโดยรอบ กศน.พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ


.