หัวข้อข่าว : เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (ทสปช.) ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-08-05 12:31:12 เข้าชม : 25,259 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 นายวิรุฬ ชุมชูชาติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก ได้มอบหมายให้ นายโชว์ติวิทย์ วิเศษ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง (ทสปช.) ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2565 ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


.