หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ ทบทวน รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-11-01 18:07:30 เข้าชม : 25,260 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางประภาพรรณ ชาแสน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแก และ นางสาวเกษร สร้อยจิตร ครูผู้ช่วย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบ ทบทวน รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ร่วมกับ ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม


.