หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอนาแก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมความรู้ด้านเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-24 16:55:56 เข้าชม : 25,017 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 กศน.อำเภอนาแก จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมความรู้ด้านเพาะพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ณ บ้านโพนงาม หมู่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


.