หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอนาแก จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ การศึกษา และการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-03-04 17:36:34 เข้าชม : 25,291 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 บุคลากร กศน.อำเภอนาแก จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ การศึกษา และการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ กศน.อำเภอเมือง และ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


.