หัวข้อข่าว : ดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนนาแกพิทยาคม
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอนาแก (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-03-04 17:40:48 เข้าชม : 25,296 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 กศน.อำเภอนาแก ดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้กับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนนาแกพิทยาคม


.