ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอาหารหรือสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามและสถานที่ฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม