ประชาสัมพันธ์เชิญชวนจิตอาสาพระราชทานในสังกัดทุกท่านและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม